header-isg

Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Politikası

  • Sürekli gelişme iyileşme prensibini esas alarak, ürün ve faaliyetlerini, oluşabilecek ve çevre kirliliği ve iş sağlığı ve güvenliğini önleyecek şekilde planlamayı ve uygulamayı,
  • İş kazası riskini azaltacak şekilde ergonomik ve sağlıklı iş ortamları sağlamayı,
  • Enerji ve doğal kaynakları verimli olarak kullanmayı,
  • Çalışanları ve tedarikçilerinin çevre ve iş sağlığı – güvenliği bilincinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapmayı,
  • Oluşan çevre boyutları ve iş sağlığı – güvenliği ile bağlantılı yasal sorumlulukları yerine getirmeyi,
  • Ürün ve faaliyetlerin çevre ve iş sağlığı – güvenliği etkileri hakkında kamuoyunu ve müşterileri bilgilendirmeyi tüm çalışanlarıyla taahhüt eder.
İletişime Geçin

Daha fazla bilgi almak, soru ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Hedefimiz çalışma alanımızda müşterilerimize memnuniyet, güven ve sürdürülebilir kaliteyi sağlayabilen bir marka olmaktır.